SELASA 23 SEP 2014

Kursus Pendek

Sinopsis Kursus Pendek:

 • Memberikan pendidikan dan latihan kepada semua lapisan masyarakat setempat untuk meningkatkan kualiti hidup.
 • Memberikan latihan kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan mutu kerja.
 • Memberi pendidikan sepanjang hayat kepada lapisan masyarakat yang berminat melalui program yang fleksibel dan mudah akses.

 

Kumpulan Sasaran:

 • Lepasan sekolah/penganggur
 • Suri rumah
 • Pekerja industri/swasta/awam
 • Bekerja sendiri
 • Pesara
 • Pertubuhan Bukan Kerajaan
 • Warga Emas (60 ke atas)


Tempoh Kursus:
Bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan. Biasanya kursus akan bermula pada jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang.

 

Prospek Latihan:

 • Peserta kursus diharapkan akan dapat menguasai kemahiran dalam kursus-kursus yang disertai agar boleh membantu meningkatkan mutu kerja dalam kehidupan masing-masing.
 • Latihan akan dapat menyediakan pengetahuan asas dalam memilih kerjaya yang sesuai samada bekerja sendiri atau bekerja dengan majikan.

 

Bayaran:

 • Bayaran kursus dikenakan adalah sebanyak (RM5 - RM20).
 • Warga emas adalah dikecualikan daripada bayaran yuran.
 • Bayaran pelbagai akan dikenakan mengikut jenis kursus tidak melebihi RM30.

 

Keadah Pembelajaran

Pembelajaran kursus pendek adalah berpandukan konsep 'hands-on' di mana peserta mempunyai peluang untuk praktikal mengikut bidang kursus. Kebanyakan kursus ini dilakukan di luar waktu bekerja atau cuti.

 

Permohonan

Permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui PermohonanPSH selewat-lewatnya dua (2) minggu sebelum tarikh kursus. Pihak kolej akan memaklumkan melalui SMS kepada pemohon yang berjaya selewat-lewatnya satu (1) minggu dari tarikh kursus dijadualkan.

Sekiranya pemohon tidak menerima sebarang tawaran dalam tempoh tersebut, pemohon boleh dianggap tidak berjaya.

Permohonan secara berkumpulan (minimum 15 orang) juga adalah digalakkan.

Sila hantarkan permohonan kursus kepada Pengarah Kolej Komuniti Kuching dengan menyatakan kursus yang ingin dipohon, tarikh cadangan dan senarai nama peserta yang ingin mengikuti kursus tersebut.

Pihak kolej akan menghubungi pemohon untuk makluman dan tindakan lanjut.

 

Tempat Kursus
Tempat pelaksanaan bagi kursus yang ditawarkan adalah di premis Kolej Komuniti Kuching. Walaubagaimanapun, bagi pemohon secara berkumpulan tempat berkursus boleh ditentukan oleh pemohon.

Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar bagi semua kursus yang ditawarkan adalah terdiri daripada Pensyarah Kolej Komuniti Kuching atau Kolej Komuniti Zon Sarawak. Selain dari itu, pihak kolej juga ada menyediakan tenaga pengajar dari pihak industri yang berpengalaman sekiranya diperlukan.

Pensijilan
Peserta kursus pendek akan diberikan sijil penyertaan kursus pendek dari Kolej Komuniti yang berkenaan.